Milion złotych na budowę Domów Ludowych 

Prace przy powstających właśnie Domach Ludowych w Kraśniku Dolnym i Ocicach są już na ukończeniu. Dodatkowe finansowe wsparcie tych inwestycji Gmina Bolesławiec otrzymała w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a w podpisaniu umowy udział wziął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.

Chociaż ostatnie nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” już się zakończyły, to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na realizację m.in. 5 projektów z gmin i powiatów bolesławieckiego oraz zgorzeleckiego.

- Zabiegaliśmy o zwiększenie puli środków i dzięki temu możliwe było wsparcie dwóch inwestycji z terenu gminy Bolesławiec – powiedział Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Podpisanie dzisiejszych umów to także okazja, by docenić fakt, iż gminy regularnie pozyskują środki zewnętrzne.

W sumie kwota dofinansowania wyniosła po 500 000 zł na budowę Domu Ludowego w Ocicach i budowę Domu Ludowego w Kraśniku Dolnym. Jak zaznaczył Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski zaoszczędzone w ten sposób środki z budżetu gminy przeznaczone zostaną na realizację programu budowy przedszkoli.

Celem działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Karolina Wieczorek