Pobłogosław Panie z Wysokiego Nieba – to fragment pieśni, którą śpiewali wszyscy uczestnicy tegorocznego Misterium Chleba. Odbyło się ono 9 stycznia w pięknej oprawie bożonarodzeniowej w Galerii Centrum Weselno-Bankietowej w Bolesławcu. Głównym organizatorem od początku jest Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski Carpe Diem.

Jest to wyjątkowa uroczystość, obejmująca swoim zasięgiem miasto i gminę Bolesławiec. Święto integrujące ludzi reprezentujących wspólnotę rożnych środowisk. Uroczystość wyrażona słowami i czynami, otwierającymi serca na potrzeby ludzkie. Jednocząca i wzmacniająca działania ludzi dobrej woli.

Przy wspólnym stole spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz poprawy egzystencji osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących uwagi, wsparcia i opieki w różnorodnej formie. Organizacje społeczne, które tak jak Klub Nauczycielski Carpe Diem,  mają w swoim założeniu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawę jakości życia.

O tym, o tradycji polskiej, przesłaniu i szacunku do „chleba na stole” mówiła inaugurująca Misterium prezes Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem – Pani Eugenia Wolska. Podkreśliła także odczuwalne dobre relacje miejsko-gminne, dotyczące polityki senioralnej.

Symboliczny „Chleb” to wartość najwyższa. Pokarm życia. Zawsze z mąki i wody. Czasami bochenek, czasami podpłomyk, czasami najprostszy „placek”. Podczas uroczystości, symbolicznych znaków było wiele. Okrągłe stoły, które symbolizują miejsca dla wszystkich, uroczyste krojenie chleba przez gospodarza miasta i innych zaproszonych samorządowców lokalnych. Częstowanie kromkami chleba, obdarowanie każdego uczestnika pięknie wypieczonym okrągłym bochenkiem, którego kształt symbolizuje, że ma go starczyć dla wszystkich. Wyrażanie życzeń, radości, podziękowania, śpiewanie pieśni.

Kwintesencją Misterium był nie tylko chleb, ale i wydźwięk słów Hymnu o miłości z „Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian” – recytowanego przez ucznia Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Także Kolęda dla nieobecnych w wykonaniu Chóru Środowiskowego Harmonia z Nowogrodźca pod dyrekcją Pani Antoniny Zakrzewskiej.

Gminny Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka zaszczycony już wieloletnim zaproszeniem, w kulminacyjnym momencie uroczystości zaśpiewał pieśń modlitewną, poświęconą błogosławieństwu chleba oraz pieśń Ten chleb jest twój i mój. W artystycznej części Misterium grał i śpiewał znane ludowe utwory.

Na koniec dorocznego spotkania, z wyrazami podziękowania wszyscy zaproszeni udaliśmy się do domów z życzeniem podzielenia się obdarowanym chlebem z rodziną, sąsiadami, życząc w duchu świątecznego przesłania spokojnych dni i aby zawsze był „chleb na stole”.

Helena Strzelczak-Kunicka

fot. Dorota Błażejewska