Publikujemy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: "Remont gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Załęcze-Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu".