Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza miłośników układania puzzli do wzięcia udziału w „MAUPie” czyli XVI Maratonie Układania Puzzli. Impreza będzie miała charakter rozgrywanych zespołowo zawodów sportowych. Polegać będzie na ułożeniu w tym samym czasie jak największej części kompozycji z puzzli o ilości 1500 części przez amatorskie czteroosobowe drużyny złożone z pełnoletnich zawodników. 

Dopuszczona jest możliwość uczestnictwa w drużynie dwóch osób niepełnoletnich (powyżej 14-roku życia) pod warunkiem równoczesnego uczestnictwa w Maratonie min. jednego z rodziców/opiekunów prawnych. 

Na zwycięzców – prócz tytułów mistrzowskich i medali – czekają nagrody rzeczowe. 

Zawody, które odbędą się  29 lutego 2020 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1B) będą miały formułę otwartą. Ich celem jest popularyzacja układania puzzli jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie takich cech, jak cierpliwość, spostrzegawczość i umiejętność pracy zespołowej. Swój udział mogą zgłosić drużyny reprezentujące instytucje, firmy oraz osoby prywatne. 

Wszystkie drużyny, które są zainteresowane wzięciem udziału w maratonie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy dnia 2 grudnia 2020 r. 

Swoje uczestnictwo można zgłosić faxem pod numerem (75 ) 732-14-77, wysyłając e-mail na adres gokisbeata@wp.pl lub osobiście w siedzibie GOKiS-u w Kruszynie, przy ul. Kasztanowej 1B we wszystkie dni pracujące w godz. 7.30-15.30. O fakcie przyjęcia zgłoszenia do zawodów świadczy potwierdzenie pisemne lub e-mailem organizatora i nadanie numeru drużynie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska uczestników maratonu, rok urodzenia, miejscowość oraz telefon kontaktowy do jednej osoby z drużyny. 

Uczestnicy zgłoszeni do Maratonu Układania Puzzli „MAUPa” podpisują Klauzulę Informacyjną w związku z obowiązującymi przepisami RODO. 


Beata Widera

MAUPa_2020.jpeg