Od 1 stycznia 2020 r. sołtysi nie będą już przyjmować wpłat za podatek i śmieci. 

Mieszkańcy Gminy od nowego roku za należności będą płacić bezpośrednio na rachunek bankowy gminy np. za pomocą przekazów pocztowych lub przelewów internetowych. Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio w Łużyckim Banku Spółdzielczym przy ul. Łukasiewicza, gdzie można dokonać wpłat bez prowizji.

Posiadacze bankowych kart płatniczych mają również możliwość wnoszenia opłat bieżących czy uregulowania zaległości w formie bezgotówkowej w siedzibie Urzędu Gminy.

Michał Braszko