,,Nic tak nie zbliża ludzkich serc
Jak polowanie w dobrej kompanii”

Sentencja powyższej treści widnieje na pamiątkowej tablicy wmurowanej w obelisk upamiętniający 70-lecie Koła Łowieckiego „Cyranka”, znajdujący się na stanicy myśliwskiej w miejscowości Bronowiec. Poświęcenia tablicy dokonał duszpasterz myśliwych, ks. Czesław Misiewicz, który w dniu 9 listopada 2019 roku przewodniczył mszy św. w Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Kruszynie. Msza św. rozpoczęła uroczystą część obchodów uroczystości 70-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Cyranka”.

W uroczystości udział wzięli członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej: Łukasz Olba oraz Wojciech Kołcio. W obchodach uczestniczył  zaprzyjaźniony poczet sztandarowy Koła Łowieckiego „Cietrzew” Bolesławiec oraz władze samorządowe reprezentowane przez Tomasza Gabrysiaka-Starostę Powiatu Bolesławieckiego, Mirosława Horzempę- Z-cę Starosty Powiatu Bolesławieckiego, Romana Jaworskiego - Z-cę Wójta Gminy Bolesławiec oraz   insp. Norberta Kurendę-Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

Koło Łowieckie zostało założone w 1949 roku przez kol. Waldemara Grabowskiego, Lucjana Garczyńskiego i Bolesława Zakrzewskiego. Obecnie w skład Zarządu wchodzą: Prezes kol. Wiesław Weselak, Łowczy kol. Feliks Janiec, skarbnik kol. Władysław Majkowski, sekretarz: Roman Chudy. Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich 76 i 117 położonych w miejscowości Parowa Leśnictwo Głębokie i Leśnictwo Jeziornik w Nadleśnictwie Świętoszów oraz Bolesławiec w Leśnictwie Tomaszów Bolesławiecki, Nadleśnictwo Bolesławiec. W roku 1995 koło dokonało zakupu gruntu w miejscowości Bronowiec gm. Osiecznica i w czynie społecznym wybudowało domek myśliwski. W 1999 roku, na 50-lecie istnienia koło ufundowało sobie sztandar.

W 2004 roku Koło zostało odznaczone przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich Złotym Medalem za zasługi dla łowiectwa. Koło Łowieckie doskonale realizuje zamierzenia wieloletnich planów hodowlanych oraz rocznych planów łowieckich. Jego członkowie czynnie udzielają się przy obsłudze poletek, zasiewach zbóż, koszeniu łąk. Organizują polowania zbiorowe w sezonie, a także biorą czynny udział w organizacji polowań dewizowych. Od kilku lat Koło bierze czynny udział w spotkaniach z młodzieżą, przeprowadzając wykłady na temat ekologii i łowiectwa. Kształtuje w ten sposób  pozytywny wizerunek współczesnego myśliwego.  Realizuje zgodną ze statutem współpracę ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego.

Koło Łowieckie bierze czynny udział w komisjach ds. szacowania szkód łowieckich oraz zabezpiecza uprawy rolne przed szkodami, integrując się w ten sposób z miejscowymi rolnikami. W trosce o prawidłowy rozwój i dobre imię łowiectwa od wielu lat w komisjach szacowania szkód w uprawach rolnych bezkonfliktowo rozwiązuje spory wysokości ekwiwalentu-odszkodowania. Kształtuje w ten sposób właściwą i etyczną postawę myśliwego we współpracy z lokalnym samorządem gmin: Bolesławiec i Osiecznica. W 2011 roku Koło otrzymało tytuł Wolontariusza Roku działając na rzecz społeczności lokalnej.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali myśliwi Jacek Babiarz i Jacek Makielski, którzy otrzymali  medale „Zasłużony dla Łowiectwa Jeleniogórskiego”.

Po części oficjalnej myśliwi świętowali swe obchody do białego rana w restauracji „Europa”.

Rafał Janiec