Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla każdej miejscowości w roku 2019.