Wójt Gminy Bolesławiec zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2020 roku azbestu do złożenia do dnia 17 stycznia 2020 roku „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”.

Deklaracje należy składać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek: 730-1530.

Deklaracje mogą składać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości i obiektów, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i które zostały wymienione w dokumencie pt. „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”.

Deklaracja nie stanowi wniosku o usunięcie azbestu z terenu nieruchomości. Na tym etapie ma ona jedynie na celu zebranie  informacji o tym kto jest zainteresowany usunięciem azbestu, o ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest planowanych do usunięcia w 2020 roku oraz umożliwienie sporządzenia przez gminę wiarygodnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie usuwania azbestu, jeśli fundusz przewidzi środki na ten cel i ogłosi nabór wniosków.

Wzór deklaracji: [PDFDEKLARACJA UCZESTNICTWA.pdf (208,67KB)]

Monika Krosondowicz-Babiasz