Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Zajęcia adresowane są do dzieci 5-6 letnich i służą rozwijaniu uzdolnień artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej. Podczas warsztatów dzieci mają okazję spotkać się z nietypowym teatrem, a mianowicie-japońskim Teatrzykiem Kamishibai. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków wykonanych na kartonowych planszach wsuwanych do małej drewnianej skrzynki. Taka forma zajęć ma za zadanie rozbudzić zainteresowanie czytelnicze, rozwijać mowę, pamięć i wyobraźnie oraz koncentrację najmłodszych dzieci.

Celem warsztatów  jest  zachęcanie dzieci  do udziału w zabawach teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej, rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem. Poza tym zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki przynosi im wiele korzyści m.in.: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

Cotygodniowe spotkania z teatrem są okazją do wspólnej zabawy, dlatego cieszą się dużym zadowoleniem wśród przedszkolaków. W ofercie przedszkola znajdują się również zajęcia taneczne. Celem głównym zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Instruktorzy tańca przygotowali specjalny program edukacyjno-wychowawczy pod nazwą ”Akademia  Tanecznego Wychowania”  dostosowany do wieku uczestników. Zajęcia adresowane są do wszystkich dzieci w przedziale wiekowym  od 5 do 7 lat bez względu na predyspozycje, wygląd czy talent, a ich podstawowym zadaniem jest umożliwienie przedszkolakom przeżycia radości, zadowolenia i satysfakcji z własnej aktywności. Czas ich trwania dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci oraz specyfiki zajęć.

Ważnym elementem zajęć jest integracja z grupą rówieśniczą. Podczas tańca i wspólnej zabawy dzieci  uczą się wyrozumiałości, akceptacji oraz wzajemnego zaufania. W trakcie zabaw tanecznych dzieci poznają podstawowe kroki i figury taneczne, które wykorzystywane są później w choreografii. Ponadto pracują nad poprawną sylwetką, koordynacją, wyrabiają w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów.

Uczestnictwo w zajęciach pomaga przełamać lęk, nieśmiałość, podnosi poczucie własnej wartości, pozwala wyrazić uczucia i emocje, a przede wszystkim, wywołuje wiele uśmiechu na buziach naszych przedszkolaków. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dzięki czemu dzieci nie są przemęczone i z niecierpliwością czekają na kolejne.

20191021_112524.jpeg

20191024_120426.jpeg

Małgorzata Gil