Jedną z podstawowych umiejętności, w jakie szkoła ma wyposażyć ucznia, jest twórcze myślenie. Im wcześniej zacznie się wychowywać do twórczości, tym proces ten będzie skuteczniejszy. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja realizowaniu celów edukacyjnych i zaspokajaniu potrzeb uczniów. Jedną z metod aktywizujących jest metoda projektu, która pomaga uczyć się planować, organizować pracę, podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Metoda projektu to nic innego, jak samodzielna realizacja przez dużą grupę uczniów, indywidualnie lub w zespołach, zadania przygotowanego przez nauczyciela. Uczniowie sami zdobywają informacje, opracowują je, a potem przygotowują prezentację. Przykładem formy prezentacji może być np. przemówienie, inscenizacja, plakat, recytacja, album, wystawa, prezentacja komputerowa i inne. Metoda projektu spełnia ważne funkcje w nauczaniu i wychowaniu, m.in. sprzyja integracji zespołu klasowego, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, wdraża do poszukiwania i selekcjonowania informacji, uczy samodzielnego planowania i organizacji pracy, przynosi zadowolenie z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku.

Mając na uwadze zalety tej metody oraz korzyści jakie niesie ona dla uczniów, nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym wzięli udział w szkoleniu pt. "Praca metodą projektu". Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń i skarbnicą nowych ciekawych pomysłów pozwalających nauczycielom udoskonalić formy pracy tą metodą tak, by na lekcjach jak najbardziej zaciekawić i zaangażować uczniów.

Czy omawianie lektury może być ciekawe i inspirujące? Z pewnością, tak. Przekonali się o tym uczniowie klasy 5b, podczas pracy nad lekturą Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród. Na lekcjach języka polskiego  metodą projektu został zrealizowany temat: Zaprzyjaźnijmy się z bohaterami Tajemniczego ogrodu. Projekt miał na celu wdrażanie dzieci do współdziałania w grupie, wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworu literackiego, doskonalenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji. Jedynym źródłem z jakiego uczniowie korzystali, jednak zupełnie wystarczającym, był tekst lektury "Tajemniczy ogród".

Przystępując do pracy nad projektem uczniowie odpowiednio wcześniej otrzymali od nauczyciela zagadnienia do lektury. Ich znajomość pozwoliła im w trakcie czytania zwrócić szczególną uwagę na fragmenty lektury, związane z postaciami głównych bohaterów: ich wyglądem, zachowaniem w różnych sytuacjach, cechami usposobienia i charakteru. Uczniowie wyszukiwali też cytaty, z których mogli wnioskować o cechach bohaterów na podstawie wypowiedzi innych postaci. Takie wcześniejsze przygotowanie pozwoliło dzieciom w pełni zaangażować się w pracę podczas lekcji. Każdy uczeń, pracując we własnej grupie, miał możliwość zaprezentowania kolegom indywidualnie przygotowanego materiału. Zadaniem każdej z czterech grup było uporządkowanie przygotowanego materiału, zredagowanie charakterystyki bohatera na podstawie przygotowanych cytatów z lektury oraz wykonanie plakatu przedstawiającego opisywaną postać.

Praca w grupach przebiegała bardzo sprawnie. Widać było zaangażowanie uczniów. Każdy chętnie pracował nad przydzielonym zadaniem. Jedni redagowali charakterystykę, inni przygotowywali cytaty do odczytu podczas prezentacji, jeszcze inni z zapałem projektowali i malowali plakaty. Podczas prezentacji uczniowie przedstawili efekty swojej pracy na forum klasy. Wszyscy członkowie grup mogli zabrać głos by dokładnie zaprezentować swojego ulubionego bohatera.

Praca metodą projektu sprawiła uczniom wiele radości i przyniosła wiele wrażeń. Wszyscy otrzymali bardzo dobre oceny, gdyż byli świetnie przygotowani do zajęć i zaangażowani we wspólną pracę.  Bohaterowie lektury - Mary, Colin, Dick -  stali się dla uczniów niemalże realnymi postaciami, z którymi naprawdę warto by się zaprzyjaźnić. Można by życzyć wszystkim uczniom, by lektury były dla nich tak ciekawe i inspirujące jak dla naszych piątoklasistów.

A jednak lektura może zaciekawić!.jpeg

Fot. 1. A jednak lektura może zaciekawić !

Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem.jpeg

Fot. 2. Uczniowie pracowali z wielki zaangażowaniem.

Każda grupa zaprezentowała efekty swojej pracy.jpeg

Fot. 3. Każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy.

Bohaterowie lektury na plakacie.jpeg

Fot. 4. Bohaterowie lektury na plakacie.

Renata Balińska - Piecyk