Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały ws. programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 roku zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

W załączeniu informacja: