Publikujemy Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 roku.

Elżbieta Janiec