18 października obchodzono w gminie Dzień Edukacji Narodowej. Jak każdego roku jest to czas podziękowań, gratulacji oraz życzeń składanych wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli. Podczas uroczystości szczególne wyrazy uznania, a również wdzięczności dyrektorom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym przekazał Wójt Pan Andrzej Dutkowski oraz Pan Bogusław Uziej – Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec. W swoich przemówieniach zarówno Pan Andrzej Dutkowski jak i Bogusław Uziej podkreślili rzetelność, zaangażowanie oraz pasję, z jaką wykonują powierzone im zadania wszystkie osoby zatrudnione szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz działania na rzecz środowiska lokalnego, a także rozwoju oświaty w gminie, w roku szkolnym 2018/2019 Wójt Gminy Bolesławiec-Pan Andrzej Dutkowski nagrodził następujące osoby: Pana Dariusza Wojtowicza, Panią Lidię Dąbal, Panią Igę Mularską, Panią Cecylię Kołacz, Pana Łukasza Surusa, Panią Joannę Piechotę, Panią Edytę Sienkiewicz, Panią Agnieszkę Michalczuk, Panią Krystynę Bachusz i Panią Jolantę Jung.

Nagrody i listy gratulacyjne wyróżnionym przekazał Pan Andrzej Dutkowski-Wójt Gminy Bolesławiec wraz z Panem Bogusławem Uziejem–Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec. Aby uhonorować wszystkich pracowników oświaty na ręce dyrektorów, przez Wójta Pana Andrzeja Dutkowskiego, Zastępcę Wójta Pana Romana Jaworskiego oraz Sekretarza Gminy Panią Iwonę Przybylską zostały wręczone podziękowania dla wszystkich pracowników gminnych jednostek oświatowych. Była to również okazja, by swoje nagrody wręczyli dyrektorzy gminnych placówek oświatowych pracownikom, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku szkolnym znaczącymi dokonaniami ma rzecz swoich szkół i przedszkoli. Uroczystość swoimi występami uświetnili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Majecka