Szanowni Państwo,

Ruszył konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Powiatu Bolesławieckiego”. Zapraszamy mieszkańców, szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, instytucje współdziałające z wolontariuszami do zgłaszania kandydatur osób, firm czy organizacji, którym chcieliby podziękować za ich bezinteresowność, zaangażowanie i życzliwość.

Od tego roku wprowadziliśmy do konkursu nową kategorię – wolontariat okolicznościowy. Oznacza on grupę co najmniej 3 osób, które nie będąc członkami organizacji pozarządowej, podejmują działania wolontariackie na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności podczas okolicznościowych akcji odbywających się w Powiecie Bolesławieckim, m. in. festyny, zbiórki, zabawy itp.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na terenie Gminy, aby zainteresowane podmioty, np. jednostki organizacyjne Gminy, w tym szkoły, organizacje pozarządowe czy osoby indywidualne mogły wziąć udział w konkursie. Jako załącznik przekazujemy regulamin konkursu oraz wniosek konkursowy o tytuł Wolontariusza Roku 2019.

Katarzyna Grzelczyk
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
Społecznych i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
tel. 75 612 17 15, 75 612 17 16