Trzem parom małżeńskim: Państwu Michalinie i Józefowi Przystarzom, Państwu Leokadii i Eugeniuszowi Gałęzom oraz Państwu Genowefie i Ludwikowi Biegaczom, które otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, w uroczystości towarzyszyła najbliższa rodzina. Jubilatom gratulacje złożył również Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej. Nie zabrakło również głośnego „Sto lat”, odśpiewanego przez przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych oraz sołtysów.

Państwo Michalina i Józef Przystarzowie wywodzą się z polskich rodzin robotniczych, osadników-rolników. Ich przodkowie zostali zesłani ze wschodnich ziem polskich na tereny byłej Jugosławii. Aby zbudować pierwsze domostwa i uprawiać ziemię zmuszeni byli karczować lasy.

Ojciec Pani Michaliny, Mikołaj, urodził się we Lwowie w 1895 r. i był szewcem, a mama Marianna przyszła na świat w 1907 r. na terenie byłej Jugosławii w miejscowości Jajce i była gospodynią domową prowadzącą jednocześnie gospodarstwo rolne. Po II wojnie światowej w 1945 r. przyjechali do Polski z czwórką dzieci: Ignacym, Józefem i Stanisławem oraz niespełna roczną Janiną, osiedlając się początkowo w Iwinach, gdzie w 1949 r. urodziła się Michalina. W 1953 r. rodzina zmieniła miejsce zamieszkania, przenosząc się do Szczytnicy, gdzie Michalina ukończyła szkołę podstawową. Kolejnym etapem jej edukacji było ukończenie Technikum Rolniczego w Bolesławcu.

Pan Józef, syn Marii i Wasyla urodził się w 1942 r. w Bukowicy na terenie byłej Jugosławii. Dziadkowie ze strony mamy pochodzili z Halicza koło Stanisławowa i w 1890 r. emigrowali na Bałkany do byłej Jugosławii, gdzie Maria uczęszczała do niemieckiej szkoły, poznając biegle w mowie i piśmie język niemiecki. W Jugosławii poznali się rodzice Józefa, biorąc ślub w Bukowicy. Tam w latach 1940-1942 przyszły na świat ich dzieci: Stefan, Aleksandra i Józef jako najmłodszy z rodzeństwa. Niestety Józef nie pamięta swego ojca, gdyż miał 2 latka, jak tato był po raz ostatni w domu, skąd wyruszył na front, nigdy niestety z wojny nie powracając. Matka z trójką małych dzieci sama przyjechała do Polski latem 1946 r., osiedlając się w Kruszynie. Nie wyszła ponownie za mąż i dzieci wychowywała samodzielnie. Józef uczęszczał do szkoły w Tomaszowie Bolesławieckim,  a następnie w Bolesławcu, gdzie zdobył zawód stolarza.

Michalina i Józef poznali się w 1967 r. na zabawie odpustowej w Tomaszowie Bolesławieckim i po 7-miesięcznym okresie narzeczeństwa w dniu 10 lutego 1968 r. zawarli ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu, a 18 lutego ślub kościelny. Półtora roku później w czerwcu 1969 r. urodził im się pierworodny syn Mariusz, następnie w styczniu 1970 r. córka Kamila, we wrześniu 1972 r. syn  Grzegorz i w marcu 1978 r. córka Joanna. Dodatkowo Państwo Przystarzowie od roku 1990 jako rodzina zastępcza przysposobili i wychowali jeszcze jedno dziecko, Mirka. Doczekali się piętnaściorga wnucząt i jednego prawnuka.

W 1972 r. wprowadzili się do własnego wybudowanego domu. Pan Józef przez wiele lat pracował jako cieśla-stolarz w firmach międzynarodowych na terenie Niemiec, następnie już w kraju prowadził swój zakład stolarski. Pani Michalina pracowała w spedycji i księgowości, później prowadziła własny biznes, zajmując się równolegle domem i wychowując dzieci.

Oboje Jubilaci są pasjonatami podróży. Czerpią również radość z codziennych zajęć. Pani Michalina szczególnym uwielbieniem darzy kwiaty, bardzo lubi zbierać grzyby, czytać książki i rozwiązywać krzyżówki. Pan Józef natomiast należy do zespołu pieśni i tańca oraz aktywnie działa w Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Jego szczególną, ponadczasową pasją jest przez cały czas praca w swojej stolarni, bowiem z drewna potrafi wyczarować dosłownie wszystko. Małżonkowie cieszą się dobrym zdrowiem, żyją pełnią sił, mając satysfakcję z wykonywanych zajęć.

Państwo Leokadia i Eugeniusz Gałęzowie: Pan Eugeniusz urodził się w 1947 r. we wsi Ceber w województwie świętokrzyskim. W 1962 r. jego rodzina przyjechała za pracą do Pawłowic koło Legnicy i tam też się osiedliła. Przodkowie Pani Leokadii pochodzą z Kresów Wschodnich. Nasza Jubilatka urodziła się w 1952 r. w Bolesławcu, gdzie mieszkała i chodziła do szkoły do 9-go roku życia. Następnie rodzina osiedliła się na stałe w Kruszynie.

Przyszli małżonkowie poznali się jesienią 1967 r. Pan Eugeniusz odbywał w tym czasie służbę wojskową w Bolesławcu i po jednym z patroli poznał swą przyszłą żonę, która wraz z grupą znajomych wracała do domu z zabawy w Tomaszowie Bolesławieckim. W dniu 9 listopada 1968 r. Państwo Gałęzowie zawarli ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Młodzi małżonkowie, złączeni przysięgą małżeńską zamieszkali razem  w Pawłowicach, a do Kruszyna przenieśli się na stałe w kwietniu 1975 r. Nasi Jubilaci są rodzicami dwóch synów: Ryszarda i Krzysztofa oraz mają dwóch wnuków: Artura i Krystiana. Kariera zawodowa Pana Eugeniusza to praca w zakładach rolnych w Pawłowicach i Kruszynie. Pani Leokadia pracowała również z zakładzie rolnym w Kruszynie, a ponadto w kuchni w Jednostce Wojskowej oraz w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa”. Zainteresowania małżonków to ogrodnictwo na własne potrzeby oraz uprawa kwiatów.

Przodkowie Państwa Genowefy i Ludwika Biegaczów urodzili się w Bośni, skąd przyjechali do Polski w 1946 r., zakładając tu swoje rodziny. Rodzina Pana Ludwika osiedliła się w Ocicach, a rodzina Pani Genowefy ze  strony mamy również w Ocicach, natomiast taty – w Gościszowie.

Pani Genowefa urodziła się w 1950 r. w Gościszowie, a Pan Ludwik w 1947 r. w Ocicach. Oboje uczęszczali do szkoły podstawowej w Ocicach. Pani Genowefa uczyła się następnie w Technikum Rolniczym w Chojnowie. Po ukończeniu szkoły pracowała w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bolesławcu, a następnie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ocicach, skąd przeszła na emeryturę. Pan Ludwik pracował jako kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwie PKS w Bolesławcu oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ocicach. Wykonywany zawód kierowcy był zarazem jego pasją i tym co go bardzo interesowało.

Przyszli małżonkowie, mieszkając w jednej miejscowości, znali się od czasów szkoły podstawowej, a jako nastolatkowie spotykali na tych samych zabawach tanecznych. Związek małżeński zawarli w dniu 10 maja 1969 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Państwo Biegaczowie doczekali się trzech synów, którzy założyli własne rodziny i obdarowali swych rodziców trzema wnukami i dwiema wnuczkami, a kolejne pokolenie to 2 prawnuczki.

Mimo przejścia na emeryturę, nuda jest obca naszym Jubilatom. Pani Genowefa lubi czytać książki, zwiedzać świat i uprawiać działkę, ciesząc się z plonów swojej pracy. Pan Ludwik ochoczo pomaga żonie w pracach ogrodniczych.

Wszystkim odznaczonym Jubilatom życzymy jeszcze wielu lat wspólnego, szczęśliwego życia oraz kolejnych jubileuszy.

Barbara Sitna