Kozłów_loga_projektu.jpeg

 

Kozłów jest najmniejszą miejscowością Gminy Bolesławiec i to jeden z powodów, dla których do tej pory nie było tam żadnej sali, w której mieszkańcy mogliby się spotkać. Ten czas należy już do przeszłości, bo od soboty 5 października 2019 roku w Kozłowie funkcjonuje nowo wybudowana Sala Zebrań. Pierwszą okazją do takiego, wspólnego spotkania mieszkańców było uroczyste otwarcie obiektu, które ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe odbyło się od razu w środku budynku. Tam właśnie po słowach wstępu Wójt Gminy Andrzej Dutkowski opowiedział o inwestycji i wyraził nadzieję, że wybudowany obiekt będzie dobrze służył mieszkańcom i pozwoli na wzajemną integrację. Swoje podziękowanie przekazał także dla Artura Rogalskiego – Właściciela Firmy Budowlanej Wykonawcy obiektu. Wiele miłych życzeń oraz klucze do Sali Zebrań otrzymała także Pani Sołtys – Krystyna Jojczyk, która wraz z mieszkańcami przygotowała poczęstunek. Po wystąpieniach i symbolicznym poświęceniu obiektu odbył się koncert muzyczny w wykonaniu Katarzyny Rzepki, a po nim zabawa taneczna dla mieszkańców.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Beata Widera