W piątek 20 września 2019 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźniku odbyła się Gala Mistrzów Sportu. Podczas uroczystości 34 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 odnieśli znaczące sukcesy sportowe, a tym samym przyczynili się do promocji Gminy Bolesławiec, uhonorowano nagrodami Wójta. Poprzeczka postawiona była naprawdę wysoko. Młodzi ludzie oprócz uzyskania w klasyfikacji końcowo rocznej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, co najmniej 4,0; bardzo dobrego zachowania zobowiązani byli: w indywidualnych dyscyplinach sportowych (w zawodach organizowanych lub będących pod patronatem ogólnopolskich związków lub federacji sportowych np. SZS, DFS, PZLA. PZS) zdobyć: na etapie powiatowym od I do III miejsca, na etapie strefowym od I do VI miejsca, na etapie wojewódzkim od I do VIII miejsca, na etapie ogólnopolskim oraz zawodach międzynarodowych od I do X miejsca; natomiast w zespołowych dyscyplinach sportowych na etapie wojewódzkim - od I do III miejsca, a na etapie ogólnopolskim od I do X miejsca. Nagrodzeni uczniowie otrzymali: dyplom, pamiątkową statuetkę, nagrodę pieniężną, a ich rodzice list gratulacyjny.

Wysokość nagrody wynosiła od 400 do 600 zł i była uzależniona jest od uzyskanych wyników sportowych. O tym, jak wyjątkowy jest to dzień i jak ważne jest promowanie oraz wspomaganie rozwoju uzdolnionych sportowo dzieci, w swoim przemówieniu podkreślił Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec – Pan Roman Jaworski, który wspólnie z Panem Bogusławem Uziejem - Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec, Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Bolesławiec: Panią Grażyną Łucką i Andrzejem Chudzikiem, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Panem Andrzejem Szwedo oraz Panią Iwoną Przybylską – Sekretarzem Gminy, składał nagrodzonym i ich rodzicom gratulacje.

Nagrodzeni uczniowie to: Izabela Dwilewicz, Maja Gałuszka, Kinga Miżdal, Emilia Kondraciuk, Szymon Szal, Piotr Skiba, Weronika Domańska, Joel Szelągowski, Michał Koban, Daria Piotrowska, Magdalena Ciaciek, Mateusz Karpiak, Szymon Maziarz, Bartosz Kozak, Gabriela Potocka, Daria Chromińska, Karol Kozioł, Kacper Mosorka, Wiktor Białowąs, Kacper Pawlak, Kaja Antos, Aleksandra Charewicz, Emilia Trojnar, Bartosz Maćkowiak, Bartosz Dmuchowski, Kamil Kuczyński, Oliwier Psiuch, Hubert Durtka, Kacper Durtka, Katarzyna Pierzchalska, Maja Oleś, Monika Dymarska, Wiktoria Robak, Żaneta Woźniak.

Podczas piątkowej gali została wręczona jeszcze jedna nagroda, była to nagroda specjalna za promocję Gminy Bolesławiec, którą Pan Wójt Andrzej Dutkowski przyznał Panu Wojciechowi Faltynowi, który w roku w 2019 r. uzyskał I miejsce oraz tytuł laureata XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego, którego organizatorami byli: Biblioteka i Muzeum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy. Jak duże jest to osiągnięcie może świadczyć fakt, że Panu Wojciechowi zaproponowały możliwość rozpoczęcia studiów na kierunku geologia dwa uniwersytety: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Uroczystość przygotowała  społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku, a w szczególności: Pani Dyrektor Małgorzata Cołokidzi, Nauczyciele oraz Rodzice, a swoimi występami wokalnymi uświetnili ją dzieci i młodzież z Zespołu Muzyczno-Wokalnego w składzie: Marika Eiben, Izabela Dwilewicz, Majka Mierzwa, Martyna Kurek, Kinga Miżdal i Marta Szymula. Zespół, na co dzień pracuje pod kierunkiem Pani Katarzyny Turkiewcz.

Wszystkim nagrodzonym życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

Barbara Majecka