W związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Bolesławiec sporządziła i złożyła dnia 17.07.2019r. wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. Na realizację przedmiotowego zadania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, po rozliczeniu przyznał gminie dofinansowanie w ostatecznej kwocie 16 498,88 zł.

W ramach zadania planowano usunąć 43,98 Mg azbestu z terenu 20 nieruchomości.

Do realizacji powyższego zadania wybrana została firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

W wyniku realizacji zadania usunięto 36,394 Mg z terenu 19 nieruchomości.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"