Kozłów_loga_projektu.jpeg

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

26 lipca 2018 r. Gmina Bolesławiec zawarła z Województwem Dolnośląskim umowę nr 00425-6935-UM0110788/18 o przyznanie pomocy w wysokości 336.926,00 zł na operację „Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów” . Celem operacji jest wzrost poziomu  aktywności i integracji mieszkańców wsi Kozłów w życiu społeczno – kulturalnym poprzez budowę sali zebrań. Nowy obiekt o powierzchni około 215,00 m2 będzie posiadał salę główną wraz z zapleczem kuchennym, magazynkami, sanitariatami, magazynem zewnętrznym. Przy budynku powstanie parking oraz chodniki z kostki betonowej, obiekt zostanie oświetlony latarniami drogowymi i wyposażony w instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, klimatyzację  i wentylację. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nowopowstały obiekt pełnić będzie funkcję budynku użyteczności publicznej dla wsi i przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Kozłów i będzie im służył do spotkań kulturalno – rozrywkowych.

Elżbieta Chojnacka