Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu w ubiegłym roku szkolnym przystąpił do projektu edukacyjnego „Szkoła z prawami dziecka”, organizowanego przez Stowarzyszenie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Projekt miał na celu: zapoznać dzieci i młodzież z zagadnieniami z zakresu praw dziecka, uświadomić uczniom znaczenie praw i ich konsekwencje w życiu codziennym, kształtować postawy zaangażowania społecznego, promować partycypację dzieci i młodzieży w życiu placówki, zaangażować przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie praw dziecka, wyróżnić najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. W ramach projektu w szkole przeprowadzono szereg zajęć edukacyjnych na temat praw dziecka. Podsumowaniem projektu była szczególna uroczystość – nadanie tytułu „Szeryfa Praw Dziecka” osobom, które bezinteresownie były zaangażowane w działania na rzecz najmłodszych.  Wyróżnienie tym tytułem było szczególne, ponieważ zostało przyznane przez dzieci. To najmłodsi obywatele szkolnej społeczności zdecydowali, komu się ono należy. Uczniowie bardzo szybko wskazali osoby - kandydatów do otrzymania tytułu „Szeryfa Praw Dziecka”, które w szczególny sposób wsławiły się swoimi działaniami na ich rzecz. Byli to: pani Małgorzata Zoryło, pani Karolina Nenkin, pani Agnieszka Faltyn, pan Andrzej Szwedo i pan Arkadiusz Nenkin. Z przeprowadzonych działań został sporządzony i przesłany raport do siedziby Stowarzyszenia UNICEF Polska. We wrześniu tego roku szkolnego Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Trzebieniu  został przyznany tytuł „Szkoły z prawami dziecka”.

Ewa Parzygnat

Projekt_UNICEF_1.jpeg

Projekt_UNICEF_2.jpeg

Projekt_UNICEF_32.jpeg