Za nami Dożynki Wojewódzkie. Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 8 września w Niemczy. Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Uroczystość jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą jej istotę, którą w tym dniu dzielimy z dobrą zabawą. Nieodzownym elementem dożynek jest kultywowanie tradycji.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP pod przewodnictwem księdza Biskupa Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca. Następnie przedstawiciele 20 powiatów i gmin z całego regionu przeszli w korowodzie przez bramę dożynkową prezentując tegoroczne plony ziemi.

Nasz powiat i gminę reprezentowała liczna i barwna grupa sołectwa Ocice oraz Zastępca Wójta - Roman Jaworski. Jedną z atrakcji dożynek był konkurs na “Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”. Miło nam poinformować, że sołectwo Ocice otrzymało wyróżnienie z podziękowaniem za kultywowanie tradycji obrzędów dożynkowych oraz promocję dorobku kulturowego polskiej wsi.

Ewa Sondaj