KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę w 2019 r.

 

Wójt Gminy Bolesławiec, mając na względzie wystąpienie strat w uprawach rolnych, spowodowanych zjawiskiem suszy i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, podjął decyzję o możliwości udzielenia poszkodowanym pomocy w postaci umorzenia części zaległości trzeciej raty podatku za 2019 r. Umorzenie zaległości podatku będzie udzielane wyłącznie na wniosek rolnika, złożony po 15 września 2019 r.

W związku z wyczerpującym się krajowym limitem pomocy de minimis w rolnictwie, udzielenie pomocy będzie uzależnione od wysokości dostępnego limitu. W celu umożliwienia otrzymania pomocy jak największemu gronu producentów rolnych, możliwość umorzenie części zaległości trzeciej raty podatku za 2019 r. będzie dotyczyła tylko podatku od gruntów rolnych. Pozostała część raty, tj. za zabudowania mieszkalne lub inne nieruchomości nie będzie podlegała umorzeniu.

Do wniosku o umorzenie części III raty podatku rolnego producent rolny zobowiązany jest dołączyć stosowny formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – Dz. U. z 2010 r., poz. 810).