Publikujemy schemat organizacji parkingów podczas niedzielnych Dożynek Gminnych, które odbędą się na stadionie w Bolesławicach.

  • P4 - parking ogólnodostępny - pierwszy parking na wjeździe od strony Bolesławca,
  • P3 - parking dla zaproszonych Gości - przed budowanym Domem Ludowym,
  • P2 - parking dla delegacji wieńcowych - na płycie boiska,
  • P1 - parking dla służb oraz organizatorów - przed szatnią.

Organizacja ruchu i parkingów może ulec zmianie. W okolicy boiska szczególnie prosimy o zachowanie ostrożności a także stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

Parking_Dożynki_2019.jpeg