Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 21 sierpnia 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad IX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy z dnia 26.06.2019 r.
 4. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  B. Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  C. Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 7. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 8. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy. 

Transmisja na żywo: IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 21 sierpnia 2019 r., godzina 0900

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_IX-19.pdf (583,19KB)]

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)