Kozłów_loga_projektu.jpeg

Jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym a dokładnie 15 października podpisaliśmy umowę na budowę sali zebrań we wsi Kozłów. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnym z zapisami umowy podpisanej z Wykonawcą tj. 30 czerwca 2019 r.  Całkowity koszt budowy wyniósł 1 098 390,00 zł.

Prace budowlane przebiegały sprawnie i bez komplikacji. Zadanie podzielono na dwa etapy a mianowicie etap I to koszt 832 017,14 zł, który obejmował kompleksowe wykonanie budynku wraz z wykończeniem wnętrz i etap II to koszt 266 372,86 zł, który obejmował zagospodarowanie terenów zewnętrznych wraz z przyłączami zewnętrznymi poszczególnych branży.

Etap I operacji p.n. „Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów” mającej na celu wzrost aktywności i integracji mieszkańców wsi Kozłów w życiu społeczno – kulturalnym poprzez budowę sali zebrań,  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powstały obiekt o powierzchni około 215,00 m2 posiada salę główną wraz z zapleczem kuchennym, magazynkami, sanitariatami, magazynem zewnętrznym. Przy budynku powstał parking oraz chodniki z kostki betonowej, obiekt oświetlony jest latarniami drogowymi i wyposażony w instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, klimatyzację i wentylację. Obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Mamy nadzieję, że nowo powstały obiekt przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Kozłów i będzie im służył do spotkań kulturalno – rozrywkowych.