Urząd Gminy informuje, że w związku z wytycznymi przekazanymi przez prowadzącego Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu ODPADY BIODEGRADOWALNE z terenu Gminy Bolesławiec odbierane będą wyłącznie z POJEMNIKÓW (KOLOR BRĄZOWY) przeznaczonych do zbiórki odpadów bio, w których odpady należy umieszczać luzem, bez dodatkowych worków.

Oddawanie odpadów biodegradowalnych w workach będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu do tego celu specjalnych worków opatrzonych napisem „worek biodegradowalny” lub „worek kompostowalny”.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z powyższego przepraszamy.