Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o opracowaniu projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego". Uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu można składać w terminie od 24 lipca do 14 sierpnia 2019r., pisemnie na adres: Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mai: lab@ek-kom.pl.