"Buki moje buki
usz mi nie szumicie
za wami całe moje życie
hej, całe moje życie. (…)

Leć wiaterku górą,
zniżaj się dolinie
pozdrowienia od nas nieś na Bukowinę
hej, nieś na Bukowinę."

Fragment pięknego hymnu Bukowińczyków oddaje klimat różnorodnych form artystyczno-wokalnych Bukowińskich Spotkań.

Bukowińskie Spotkania to niezwykła festiwalowa impreza kulturalno-folklorystyczna i naukowa, zorganizowana już po raz 30. Zaliczana jest do jednych z największych festiwali tego typu w Europie. Tradycyjnie zawsze rozpoczyna się w Polsce, w miastach Jastrowiu i Pile, a kontynuowany jest jeszcze w Lubaniu Śląskim i Dzierżoniowie oraz  w 3 krajach: w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie. Jego głównym celem jest zachowanie oryginalnej tradycji Bukowińczyków. Uroczysta inauguracja 30. edycji MFF Bukowińskie Spotkania miała miejsce  w dniach 19-23 czerwca 2019 r. w Jastrowiu-Pile. GZPiT Jutrzenka wziął w niej udział i reprezentował bukowińską społeczność powiatu bolesławieckiego.

Nie był to pierwszy występ Jutrzenki na tym festiwalu, byli gośćmi wielokrotnie, ponieważ jej autentyczny program artystyczny jest wysoko oceniany przez organizatorów Festiwalu. Udział w Bukowińskich Spotkaniach to okazja do przypomnienia muzyki, pieśni, tańców, instrumentów, obrzędów, strojów, zdobień i kuchni tej krainy - i to wzbudza ciekawość wśród publiczności. Zainteresowaniem cieszą się także konferencje naukowe, wystawy oraz spotkania i żywe opowieści ludzi pochodzących z różnych bukowińskich środowisk.

Prezentacje artystyczne 30. MFF Bukowińskich Spotkań były pracowitymi dniami dla członków Jutrzenki i przebiegały na wielu płaszczyznach. Przedstawiając w ogromnym skrócie, były to:  

  • udział w inauguracyjnym programie "Wspólna ulica" oraz koncertach: w środę 19 czerwca w Jastrowiu na ul. Poznańskiej oraz w piątek 21 czerwca w Pile – koncert plenerowy w wydzielonych rewirach reprezentacyjnej ulicy Śródmiejskiej,
  • udział w korowodzie grup folklorystycznych trasą głównymi ulicami Jastrowia, połączonym z występami plenerowymi oraz na pl. Jana Pawła II dla tłumnie przybyłej publiczności,
  • udział we Mszy św. i liturgicznej procesji Bożego Ciała z udziałem Bukowińczyków; procesja w barwnej, ludowej oprawie przeszła z Kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ulicami miasta, aż do Kościoła pw. Św. Michała Archanioła. Jutrzenka zaprezentowała się w pięknych białych, chorwackich strojach. Niespodzianką był ulewny deszcz, który nagle pojawił się po zakończonej procesji,
  • udział w jarmarku bukowińskim "Smaki  Bukowiny" w Jastrowiu, będącym zaproszeniem do bukowińskiego stołu. Uświetniały go prezentacje ludowych kapel, ich tańce i śpiewy. Członkowie Jutrzenki przygotowali atrakcyjną dekorację i pełny stół poczęstunkowy z regionalnymi potrawami Bukowiny, które można spotkać w bolesławieckich rodzinach. Zespół otrzymał podziękowanie za swój trud,
  • występ podczas prezentacji artystycznych zespołów na Polu Piknikowym w Jastrowiu, gdzie niestrudzona "Jutrzenka" zakończyła koncert w burzy oklasków.

Od piątkowego weekendu impreza bukowińska kontynuowana była w Pile. W sobotę jarmark "Smaki Bukowiny" był oblegany przez publiczność.  Wszystkie zespoły zaprezentowały smakowity kunszt kulinarny, a smakom towarzyszyły koncerty zespołów, także „Jutrzenki”. Rozstrzygnięto konkurs kulinarny o czadową kopyść. Zadaniem uczestników było przyrządzenie potrawy zwanej mamałygą.  To znana potrawa, ale doceniono tradycyjny sposób jej przyrządzania - konkurs wygrała grupa kulinarna  z Czerniowiec na Ukrainie i w nagrodę otrzymała „wielką kopyść” (drewnianą łyżkę) i bon pieniężny. 

W godzinach wieczornych odbyła się "Pilska Noc Świętojańska": barwny korowód wszystkich zespołów folklorystycznych, który przeszedł ulicami miasta Piły. Wydarzeniu towarzyszyły widowiska artystyczne i finałowe puszczanie wianków na Gwdzie.

Wszyscy uczestnicy Bukowińskich Spotkań wzięli udział w nocnej Mszy św. w Jastrowiu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” - msza sprawowana była w intencji wszystkich Bukowińczyków.

Ostatni dzień Bukowińskich Spotkań miał miejsce w niedzielę w Pile.W Parku na Wyspie odbył się koncert finałowy wszystkich zespołów biorących udział w 30.edycji festiwalu. Trwający kilka dni wspaniały pokaz bukowińskiego dziedzictwa spotkał się z przyjaznym, zasłużonym uznaniem publiczności.

Reasumując, miło zaznaczyć, że Bukowińskie Spotkania, to od 30 lat dusza i serce pomysłodawcy, głównego organizatora i dyrektora festiwalu Pana Zbigniewa Kowalskiego (etnografa) z Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Dzięki Niemu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracującym instytucjom i organizacjom w Polsce i za granicą, mogą odbywać się wspaniałe coroczne Bukowińskie Spotkania, które nie tylko historycznie, ale emocjonalnie wciąż łączą Bukowińczyków. Podziękowania przesyłane są wprost ze sceny w tradycyjnej muzyce, śpiewach i tańcach.

Helena Strzelczak-Kunicka / GZPiT Jutrzenka
Fot. Dorota Błażejewska