Wakacyjne rozkłady jazdy

Informujemy, że z dniem 01.07.2019 roku nastąpiła zmiana rozkładów jazdy autobusów PKS Sp. z o.o. w Bolesławcu poprzez  uruchomienie wybranych kursów realizowanych dotychczas tylko w okresie roku szkolonego. Kursy będę realizowane na liniach:

Jednocześnie informujemy, że kursy są uzależnione od liczby pasażerów. W przypadku braku zainteresowania mogą zostać odwołane.
Ponadto podajemy do wiadomości rozkłady jazdy :

Odpowiedzialnymi za realizację powyższych rozkładów są poszczególni Przewoźnicy, którzy w większości publikują na swoich stronach internetowych ich aktualizacje oraz informacje o zmianach w kursowaniu autobusów.

 

Agnieszka Osip