Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019r. projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu dokumentu.

W załączeniu ww. informacja: [PDFInformacja - Program ochrony środowiska przed hałasem.pdf (668,93KB)]