Tradycyjnie już od szesnastu lat, w dniu zakończenia roku szkolnego najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zostali uhonorowani na stypendiami Wójta Gminy Bolesławiec. Poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko, ponieważ młodzi ludzie oprócz uzyskania w klasyfikacji końcoworocznej wysokiej średniej z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych, zachowania wzorowej postawy w życiu szkolnym, muszą wykazać się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach, co najmniej na szczeblu powiatowym. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach – za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

W tym roku najlepsi uczniowie otrzymali stypendium w postaci jednorazowej gratyfikacji pieniężnej, pamiątkową statuetkę oraz certyfikat, a ich rodzice list gratulacyjny.

O tym, jak wyjątkowy jest to dzień i jak ważne jest promowanie i wspomaganie tak zdolnych dzieci  i młodzieży w swoim  przemówieniu podkreślił Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski, który wspólnie z Panem Bogusławem Uziejem - Przewodniczącym Rady Gminy Bolesławiec, Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Bolesławiec: Panią Grażyną Łucką i Panem Andrzejem Chudzikiem, a także  Panem Andrzejem Szwedo – Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Romanem Jaworskim – Zastępcą Wójta Gminy i Panią Iwoną Przybylską – Sekretarzem Gminy składał stypendystom i ich rodzicom gratulacje.

Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec wręczone zostały 87  uczniom. Uczniowie, którzy zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych określonych przez Radę Gminy Bolesławiec uchwałą nr XXXV/306/18 z dnia 26 września 2018 r. uzyskali: od 120 do 180 punktów otrzymali stypendium w wysokości 600 złotych, od 181 do 280  punktów w wysokości 1.000 złotych, od 281 do 399 punktów stypendium w wysokości 1.400 złotych, a od 400-i powyżej 1800 zł. Natomiast  stypendium za osiągnięcia w konkursach artystycznych wynosiło 300 złotych.

W roku szkolnym 2018//2019 siedmiu  uczniów zdobyło najwyższe wyniki w nauce i reprezentowali swoje szkoły w różnorodnych konkursach. Są to: Nadia Maziarz - uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu, Krzysztof Ostrowski -  uczeń Gimnazjum Samorządowego  Nr 1 w Bolesławcu, Weronika Domańska - uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, Antoni Łasica - uczeń Gimnazjum Publicznego Zakonu Pijarów, Emilia Turecka - uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, Igor  Szerszunowicz - uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu oraz Joanna Ośko, uczennica Publicznego Gimnazjum Oxpress.

Poza wyżej wymienionymi, za osiągnięcia w nauce w gronie nagrodzonych znaleźli się również: Dominika Pasternak, Jakub Adamowicz, Zofia Wojtowicz, Aurelia Baraniecka, Hanna Sas, Karol Janiec, Patrycja Bojko, Mateusz Różnicki, Marta Szymula, Aleksandra Kulik, Milena Przybylska, Maciej Zmitrukiewicz, Amelia Kopeć, Amelia Rutkowska, Wiktor Kuczyński, Julia Nowacka, Wojciech  Jaworski, Wojciech Zabagło, Maja Fiedorowicz, Emilia Hoszowska, Natalia Remiszewska, Jagoda Chrobot, Katarzyna Zeszutek, Pola Dorosz, Katarzyna Ciesiółka, Maksymilan Kozioł, Natalia Pawlus, Alicja Tchorowska, Martyna Gasiak, Aleksandra Fila, Joanna Urbańska, Eliza Różnicka, Jakub Naglik, Wiktor Małkowski, Hanna Krukar, Natalia Rzatkiewa, Estera Zamojska, Amelia Krajniak, Olgierd Krukar, Kinga Zając, Ilona Głowacz, Weronika Paradzińska, Zofia Klajn, Dominik Robak, Maja Gajewska, Nadia Kądziela, Adrian Jaskot, Martyna Zwolennik, Karol Kozioł, Kuba Chmyziński, Kacper Śliczny, Klaudia Marut, Gabriela Kominiak, Magdalena Hil, Natalia Fryc, Miłosz Wójcik, Anna Kopacka, Aleksandra Kędzierska, Magdalena Witwicka, Mateusz Pasternak, Karolina Błędniak, Katarzyna Jaworska, Oliwia Marks, Patrycja Urbanowicz, Zuzanna Samsonowicz, Katarzyna Chwała, Szymon Błędniak, Klaudia Pala, Maja Reguła, Maja Giera, Julia Gajewska, Michał Koban, Sabina Ozga, Marcel Kapusz, Julia Gorwa, Roksana Goch, Małgorzata Paszko oraz Justyna Józwa.

Za osiągnięcia w różnorodnych konkursach artystycznych stypendium otrzymało dwoje uczniów: Daniel Pielichaty oraz Milena Uznańska.

Serdeczne słowa podziękowania Wójt Gminy Andrzej Dutkowski skierował również do dyrektorów i nauczycieli szkół miejskich i gminnych, którzy doskonale rozumieją, jak ważne są słowa Stanisława Staszica że "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada” i wiele wysiłku włożyli, aby w swoich uczniach rozwijać aktywną i twórczą  postawę, która sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi, co zaowocowało tak wieloma sukcesami dzieci i młodzieży.

Do przygotowania uroczystości, przyczynili w szczególności: Pani Beata Sasak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu wraz z Nauczycielami i  Rodzicami, a swoimi występami uświetnili ją uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Trzebieniu.

Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych osiągnięć, życząc im udanych wakacji.

Barbara Majecka