W dwa sobotnie przedpołudnia - 11 i 25 maja - grupa aktywistów z OSP Trzebień, KGW Trzebień, Stowarzyszenia "Trzebień" wzięła sprawy w swoje ręce.  W czynie społecznym na pasie zaniedbanej ziemi w centrum wsi przed pawilonami handlowymi wykonano prace mające na celu uporządkowanie i upiększenie tego terenu. W tym celu zasadzono, w oparciu o fundusz sołecki, głogi szczepione i jałowce płożące oraz dodatkowo wykonano fragment chodnika na dojściu do tablic informacyjnych. Mieszkańcy są zachwyceni efektem wykonanej pracy. Podziękowania dla uczestników czynu, Radnym oraz Mirosławie i Robertowi Nizioł którzy wsparli materialnie całą akcję.

Andrzej Szwedo