Niecodzienna i szczególna uroczystość w dziejach samorządu gminnego miała miejsce 29 maja 2019 r. podczas obrad VII Sesji Rady Gminy Bolesławiec ósmej kadencji. Mimo iż od kilku lat wręczenie Jubilatom „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wpisało się na trwałe w obrady sesji, to za każdym razem z niemałym wzruszeniem wszyscy uczestnicy są świadkami powrotu do wydarzeń sprzed ponad pół wieku, kiedy to przyszli małżonkowie poznali się i zawarli związek małżeński, a przez kolejne lata wypełniali przysięgę małżeńską, trwając z sobą zarówno w chwilach szczęśliwych jak i momentach trudnych, wymagających wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności.

Na ostatniej sesji dwie pary małżeńskie zostały uhonorowane medalami nadanymi  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Byli to Państwo Rozalia i Bronisław Krasnowscy oraz Państwo Zofia i Józef Herbutowie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Wójt Gminy Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej.

Przodkowie Państwa Krasnowskich wywodzą się z polskich rodzin mieszkających przed II wojną światową w krajach byłej Jugosławii, głównie Bośni. Pan Bronisław urodził się w miejscowości Derwenta, skąd jego rodzice przyjechali w 1946 r. do Rakowic koło Bolesławca. W tym samym roku rodzina Pani Rozalii powróciła z Bośni do powojennej Polski, osiedlając się w miejscowości Zabłocie w gminie Nowogrodziec, gdzie urodziła się Pani Rozalia.

Szanowni Jubilaci poznali się w 1967 r. na zabawie tanecznej w Ocicach, a 1,5 roku później, 21 września 1968 r. złożyli przysięgę małżeńską w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bolesławcu. Państwo Krasnowscy od 1978 r. mieszkają we własnym domu w Rakowicach, mają troje dzieci, sześcioro wnucząt oraz jedną prawnuczkę.  Pani Rozalia oprócz pracy w Zakładach  Dziewiarskich „Sława” w Bolesławcu i we własnym gospodarstwie rolnym, zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Pan Bronisław przez 25 lat pracował w przemyśle górniczym w miejscowej Kopalni Miedzi „Konrad” w Iwinach, a oprócz tego pomagał żonie w pracach domowych i uprawie roli. Mimo tak licznych obowiązków zawodowych i domowych, Jubilaci potrafili znaleźć czas na realizację własnych zainteresowań. Pasją Pani Rozalii od ok. 20 lat była i jest jazda samochodem, dzięki czemu zwiedziła Europę. Pan Bronisław czynnie uprawiał sport, głównie jazdę na rowerze, ponadto upodobał sobie wycieczki górskie, jest także kibicem piłki nożnej i narciarstwa.

22 września 2018 r. Państwo Rozalia i Bronisław Krasnowscy gościli 80 osób na uroczystości z okazji Jubileuszu 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Kolejni Jubilaci obchodzący Złote Gody to Państwo Zofia i Józef Herbutowie zamieszkali w Brzeźniku. Pan Józef urodził się w miejscowości Golcowa w woj. rzeszowskim,  a Pani Zofia w Gruszczycach w woj. łódzkim.

Po II wojnie światowej rodziny naszych Jubilatów opuściły swoje rodzinne strony, przesiedlając się na Ziemie Odzyskane. Rodzina Państwa Herbutów przybyła początkowo do Bolesławca, a po kilku latach osiedliła się na stałe we wsi Brzeźnik. Rodzina Pani Zofii przyjechała natomiast w 1948 r. do miejscowości Zebrzydowa koło Nowogrodźca.

Historia znajomości Pary Złotych Jubilatów rozpoczęła się dokładnie 13 listopada 1966 r., kiedy to oboje uczestniczyli w ceremonii zaślubin swoich znajomych jako druhna i drużba. Po dwóch latach znajomości, dnia 23 listopada 1968 r. nasi Szacowni Jubilaci zawarli w Nowogrodźcu ślub cywilny, a dzień później ślub kościelny w Zebrzydowej. Państwo Herbutowie mają troje dzieci oraz ośmioro uczących się wnucząt.

Pan Józef pracował w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa”, Pani Zofia natomiast w 1965 r. w zakładach gastronomicznych na terenie Bolesławca. Poza pracą zawodową Pani Zofia zajmowała się uprawą ogródka przydomowego, którego dominującą część stanowiły grządki z kwiatami, a Pan Józef hodowlą gołębi.

Podkreślają zawsze, że przeżyte wspólnie lata oparte były na szczerym uczuciu, obopólnym zaufaniu i pomocy.

Barbara Sitna / fot. Roksana Kałkowska