Otwarty Umysł - Twoją szansą na rozwój logo.jpeg

W dniu 20.05.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeźniku biorący udział w projekcie „Otwarty Umysł – Twoją szansą na rozwój”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, mieli okazję pogłębiać swoją wiedzę matematyczno – przyrodniczą uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych pod tytułem „Matematyka w przyrodzie”, prowadzonym przez wykładowczynię Explora Park. W tym celu udali się do Wałbrzycha. Po interesującym wykładzie dzieci miały okazję rozwinąć swoje umiejętności wykonując zadania przy użyciu różnorodnych pomocy pomocy naukowych. Wykazali przy tym niezwykłe zaangażowanie, a najlepsi z nich zostali nagrodzeni. Po wytężonej pracy i smacznym obiadku udali się do Zamku Książ. Miła pani przewodnik zaznajomiła ich z historią tego obiektu, a następnie oprowadziła trasą „Od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej”, ciekawie opowiadając o dziejach właścicieli tego pięknego zabytku. Duże wrażenie wywarła na dzieciach niedawno otwarta dla zwiedzających część zamku, związana z planami założenia tam podczas II Wojny Światowej, kwatery Adolfa Hitlera.

Nie mniejsze emocje towarzyszyły uczniom podczas wizyty w Palmiarni zamkowej. Uczniowie w skupieniu podziwiali piękno egzotycznej przyrody, z którą nie obcują na co dzień. Duże zainteresowanie wzbudziły również wygrzewające się na skałkach żółwie błotne.

Uczniowie zadowoleni oraz bogatsi w wiedzę i doświadczenie wrócili wieczorem do domu.

Anna Czyrska