Publikujemy formularz druku wyborczego o dopisanie do spisu.