Publikujemy ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Projektu Planu Urządzenia Lasu".

Elżbieta Janiec