Publikujemy pismo Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych w związku z uruchomieniem działania o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".

Elżbieta Janiec