Na początku maja w Polsce robi się dostojnie i uroczyście. W tym miesiącu przypadają szczególne rocznice. 1 maja obchodzimy Święto Pracy. Dawniej był to czas pochodów, dziś jest spokojniej. Ludzie wykorzystują wolny od pracy dzień na odpoczynek i rodzinne spotkania. 2 maja świętujemy Dzień Flagi. 3 maja obchodzimy  rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja. 8 maja to Dzień Zwycięstwa, który był końcem II wojny światowej. 9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Data ta upamiętnia deklarację francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana.

W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej uczniowie dobrze znają dzieje swojego narodu. Na apelu, który odbył się 30 kwietnia 2019 roku,  przedstawili, pod okiem wychowawczyni pani Agnieszki Domańskiej, historię świąt majowych. W występie klasy szóstej nie zabrakło wierszy ani piosenek. Uczennica Weronika Golemba zagrała nawet na keyboardzie hymn Unii Europejskiej. Pani Beata Przeperska przygotowała dekorację i nauczyła uczniów „Ody do radości” w języku niemieckim. Występujący z dużym zaangażowaniem odegrali powierzone im role. 

Pani dyrektor Lilla Liszcz  podziękowała aktorom za tę krótką lekcję historii akcentując, jak istotną rolę w życiu każdego Polaka odgrywa patriotyzm i przywiązanie do wartości narodowych.

Agnieszka Domańska

Majowe rocznice.jpeg