Informacja

Wójta Gminy Bolesławiec

w sprawie udostępnienia spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 684) zawiadamiam, że spis wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego w Urzędzie Gminy Bolesławiec ul. Teatralna 1a pok. nr 6 w dniach 6-20 maja 2019 r.
w godz. 8:00 – 15:30.

Wójt Gminy Bolesławiec