Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1027) zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 28 lipca 2019 roku. W związku z czym zachęcamy do zgłaszania się osób do Okręgowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izby.

OKW liczy od 5 do 7 osób. W jej skład mogą wchodzić osoby, które zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

Osoby chętne do zostania członkiem OKW prosimy do składania zgłoszeń do dnia 17 maja 2019 roku w urzędzie gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1A, pokój nr 7.

Załączniki:

Elżbieta Janiec