Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1300 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad VI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy z dnia 20.03.2019 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między V i VI Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  B. Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  C. Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  D. Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  E. Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.            

 

Transmisja na żywo: VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 24 kwietnia 2019 r., godzina 1300      

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_VI-19.pdf (580,73KB)]

Podjęte uchwały: [Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)]