Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

W związku z zakazem wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, jakie nakłada na nas Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880) oraz odpowiedzialnością wykroczeniową, jaka wiąże się z naruszeniem tego zakazu, publikujemy ulotkę przygotowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Nie wypalaj traw".

Justyna Borysewicz-Rudy / AMRiR

nie_wypalaj-1.jpeg

nie_wypalaj-2.jpeg