Zarząd Stowarzyszenia NASZE ŁAZISKA zorganizował w dniu 23 marca 2019 roku akcję pn. „Wiosenne porządki w Łaziskach”. Uczestniczyli w niej wolontariusze-dzieci i młodzież szkolna z Łazisk, oraz członkowie stowarzyszenia.

Celem akcji było porządkowanie obiektu sportowego - boiska oraz przestrzeni publicznej wokół, poprzez selektywną zbiórkę śmieci zalegających na tym terenie. Akcja była okazją do przekazania dzieciom praktycznych informacji nt. sposobów segregacji śmieci i dbania o nasze otoczenie poprzez wyrzucanie śmieci do pojemników i koszy, które do tego służą. Zebrano mnóstwo plastikowych butelek, opakowań po słodyczach, puszki, butelki szklane i odpady z papieru. Efekty tej pracy ilustrują fotografie.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie akcja zakończyła się degustacją kiełbasek pieczonych na ognisku. Wszystkim młodym wolontariuszom serdecznie dziękujemy

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców Łazisk odwiedzających to miejsce a także kibiców piłki nożnej o utrzymanie czystości poprzez wrzucanie śmieci do koszy. Czyste środowisko daje radość gdy korzystamy z jego walorów.

Elżbieta Osuchowska