Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Golnicach

Zawiadamia się, że w związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Bolesławiec, Wójt Gminy ustalił terminy zebrań mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 18 - 27 marca 2019 roku.

Zebrania w Golnicach w dniach 21 marca i 8 kwietnia br. nie odbyły się z powodu braku wymaganego quorum oraz braku kandydata na Sołtysa. Wójt ponownie zarządził wybory Sołtysa  i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Golnice w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 16:30 (II termin 16:45) w Domu Ludowym w Golnicach.

Porządek zebrania wyborczego:
  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.

Uwaga: głosowanie odbywa się w oparciu o stały rejestr wyborców(jak na wyborach samorządowych) po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Wójt Gminy Bolesławiec
(-) Andrzej Dutkowski

 

WSR2019_ZAW4_09042019.jpeg