Otwarty Umysł - Twoją szansą na rozwój logo.jpeg

Dnia 07.03.2019 r. uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Brzeźniku, wyruszyli na warsztaty do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, w ramach projektu "Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Bolesławiec. Uczniowie, w ramach projektu, korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych: koło zainteresowań z chemii, biologii i fizyki oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i geografii.  Biorą również udział w zajęciach terenowych – wycieczkach. Głównym celem marcowej wycieczki było poznanie właściwości wody, poprzez eksperyment.

Wstępem do warsztatów była projekcja filmu pt. „Historia geologiczna Sudetów”. Po krótkim pokazie, celem wprowadzenia uczestników warsztatów w tematykę spotkania, wyświetlono prezentację multimedialną na temat własności i wykorzystania wody w życiu codziennym. Niedługo później uczniowie mieli okazję wypróbować zdobytą wiedzę w praktyce. Każdy miał możliwość przeprowadzenia szeregu doświadczeń, dotyczących napięcia powierzchniowego, gęstości wody i innych cieczy oraz pojemności cieplnej. Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, podczas którego uczniowie poznali historię powstania planety Ziemia, zrozumieli mechanizmy ruchu płyt tektonicznych oraz poznali tego skutki – zjawisko trzęsienia ziemi oraz zjawisko powstawania wulkanów. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość doświadczenia trzęsienia ziemi „na własnej skórze”, przy użyciu platformy imitującej trzęsienia, gdzie przekonali się jaki to niebezpieczny żywioł. Następnie uczniowie przyjrzeli się wystawie o tematyce zjawiska powstawania wulkanów, następnie uczniowie oglądali podświetlaną makietę Pogórza Kaczawskiego, zwanego Krainą Wygasłych Wulkanów. Na zakończenie naszej wizyty w Zagrodzie Edukacyjnej uczniowie obejrzeli film o historii powstania Ziemi. Po zakończeniu warsztatów uczniowie, zainspirowani warsztatami, z apetytem  zjedli obiad w restauracji znajdującej się w pobliżu ośrodka edukacyjnego.

Wycieczka była bardzo udana, uczniowie zdobyli nowe informacje, doświadczenia i wrócili do domów pełni wrażeń.


Anna Czyrska