Polsko-czeskie działania w ramach kolejnego projektu rozpoczęteLOGA.jpeg

11 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej gościła czeskich uczniów ze szkoły w Frydlant w ramach unijnego projektu pt. „Medyczno-kulturowy dialog międzynarodowy”.

Pierwszą część spotkania rozpoczął uroczysty apel, na którym pani dyrektor Lilla Liszcz serdecznie powitała przybyłych gości zza południowej granicy. W trakcie apelu uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć krótkie przedstawieni przygotowane przez uczniów klasy II i III Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej. Program artystyczny ukazał wszystkim istotę dbania o bezpieczeństwo podczas zabaw w szkole, w domu i na spacerze. Nad częścią artystyczną czuwała pani Cecylia Kołacz. Po krótkim przedstawieniu zostały wręczone niespodzianki- koszulkę oraz pendriva otrzymał każdy uczestnik.

Po tak miłym rozpoczęciu polsko-czeskiego dnia wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach medycznych, które miały na celu zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiadomości i umiejętności pozwalających skutecznie  udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dzieci z wielkim zapałem i zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach, które przeprowadziła firma TRS Artur Mądracki. Zajęcia były kompetentnie przygotowane i przeprowadzone w taki sposób, aby zainteresować młodych wszystkich uczestników.

Kolejnym punktem  spotkania był wyjazd do Żywego Muzeum Ceramiki, gdzie wszystkie dzieci miały okazję zobaczyć w jaki sposób powstają naczynia gliniane, z których słynie Bolesławiec. Po zwiedzaniu muzeum zostały przeprowadzone warsztaty ceramiczne, na których polscy i czescy uczniowie samodzielnie zdobili gliniane naczynia, które z pewnością będą wyjątkową pamiątką tego międzynarodowego dialogu.

Z wielką radością i uśmiechem na twarzy uczestnicy zakończyli wspólne spotkanie.          

Projekt pn.„Medyczno - kulturowy dialog międzynarodowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Mariola Kojder