Tradycją w Gminie Bolesławiec stały się uroczystości związane z Dniem Sołtysa, mające na celu okazanie wdzięczności i szacunku za ich pracę i zaangażowanie w codziennej działalności podczas pełnienia funkcji Sołtysa.

12 marca br. w Sali konferencyjnej  Centrum Administracyjno – Kulturalnego w Kruszynie odbyło się uroczyste spotkanie z Sołtysami, na które gospodarzy wsi zaprosili Wójt Gminy Andrzej Dutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Bogusław Uziej.

Życzono satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności, osiągnięcia zaplanowanych celów i zamierzeń, wytrwałości, pozytywnej energii i zdrowia. Jednocześnie składając serdeczne podziękowania i słowa uznania za ciężką pracę, efektywną współpracę z samorządem i zaangażowanie w codziennej działalności na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności w mijającej kadencji.

To na Sołtysach spoczywa obowiązek bycia łącznikiem pomiędzy mieszkańcami wsi, a władzami gminy czy powiatu. Wiedzą najlepiej jakie pojawiają się potrzeby i problemy ich społeczności. Od ich determinacji i zaangażowania zależy bardzo wiele.

Wśród rekordzistek, które pełnią nieprzerwanie funkcję Sołtysa są dwie Panie: Olga Kocur – Sołtys wsi Kozłów od 11.12.1990 r. oraz Ewa Surma – Sołtys wsi Nowa od 10.01.1991 r. Gratulujemy wytrwałości w realizacji zamierzonych celów.

Dla podkreślenia roli Sołtysów doceniając ich włożony trud przygotowano także upominki oraz część artystyczną. Pokazem iluzji uświetnił uroczystość Adrian Mitoraj z asystentką, który zintegrował Sołtysów włączając ich do wspólnej zabawy. Aktywny udział w działaniach artystycznych, a dla niektórych pierwsze występy na scenie  dla wielu sołtysów będą niezapomnianą pamiątką.

Mamy nadzieję, że piastujący obecnie funkcje Sołtysa „wystartują” w wyborach na kolejną kadencję, które rozpoczynają się już 18 marca br. Wszystkim kandydatom do samorządu wiejskiego pragnących działać na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności lokalnej życzymy sukcesu.

Marzena Komarnicka