Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019

Zawiadamia się, że w związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Bolesławiec, Wójt Gminy ustalił terminy zebrań mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Zebrania odbędą się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec Nr 37/19 z dnia 6 marca 2019 r. [PDFZWGB_37_19.pdf (1,47MB)] oraz załącznikiem nr 1 - harmonogramem zebrań, w dniach 18 - 27 marca 2019 r. [PDFZWGB_37_19_Z1.pdf (78,47KB)]

Porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.

Uwaga: głosowanie odbywa się w oparciu o stały rejestr wyborców(jak na wyborach samorządowych) po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Wójt Gminy Bolesławiec
(-) Andrzej Dutkowski

 

  • Zawiadomienia o terminach zebrań mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach [WSR2019_ZAW2_07032019.pdf]