Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)