„…Spalony pałac, zabytkowy park, huta żelaza…” i jeszcze wiele innych niezwykle interesujących miejsc i faktów można odnaleźć w publikacji „Trzebień i Okolice” – wydanej przez Gminę Bolesławiec i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Książka, powstała dzięki współpracy wielu ludzi, nie tylko historyków, ale także mieszkańców, posiadających w swoich prywatnych zbiorach wiele zdjęć, a także spisanych wspomnień. Nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić (robi to publikacja), ale należą się im ogromne podziękowania. Książka ta przekazuje historyczne fakty o Trzebieniu, Trzebieniu Małym, Parkoszowie, Starej Olesznej i Kozłowie.

1 marca w Domu Ludowym w Trzebieniu odbyło się spotkanie promocyjne książki „Trzebień i okolice”, na które przyszło mnóstwo ludzi, zainteresowanych spisanymi faktami. Imprezę otworzyła piękna wystawa fotograficzna Stanisława Graczyka, komponująca się z książką, a zatytułowana „Natura Trzebienia”. Dla miłośników muzyki swoje autorskie utwory zaprezentowała grupa muzyczna „Metafora”, której autorem tekstów piosenek jest znany pisarz – Ryszard Adam Gruchawka, a muzyki Bogusław Weiss. Piękne piosenki, nagrodzone gromkimi brawami wykonali: Małgorzata Suchcicka, Agnieszka Miszkiewicz, Magdalena Kuczyńska i Bogusław Weiss

Po występie kilka słów o publikacji powiedział w imieniu Wójta Gminy jego Zastępca – Roman Jaworski. Nie mogło zabraknąć rozmowy z redaktorami wydania: Anną Bober-Tubaj – dyrektorką Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz redaktorami publikacji (z tej samej instytucji): Moniką Czarnotą oraz Tadeuszem Orawcem. Jak pracowało się nad książką? Jak weryfikowaliście informacje? Czy natrafiliście na fakty historyczne, które Was zdziwiły? Takie i inne pytania padały tego wieczoru do autorów, którzy swoje opowieści zakończyli wręczeniem róż dla osób, które przy powstawaniu publikacji pomagali. Wiele ciekawych informacji o historii Trzebienia i okolic oraz ich współczesnych walorów przedstawili: Janina Kraczkowska oraz Krzysztof Zięcik. Każdy z obecnych na spotkaniu mieszkańców wyszedł z pamiątkową publikacją „Trzebień i okolice” oraz wielu z nich – z mini katalogiem zdjęć z wystawy. Podziękowanie należy się także mieszkańcom za pyszne ciasta oraz Małgorzacie Zoryło (Sołtysowi i jednocześnie radnej) i Andrzejowi Szwedo za pomoc przy organizacji imprezy.

Beata Widera / GOKiS